Moelv Handelsstandsforening

Postadresse: Postboks 198, 2390 Moelv

Besøksadresse: Storgata 111, 2390 Moelv

STYRET OG UTVALG
MOELV HANDELSSTANDS FORENING 2017

Leder Guro Eikrem guroeikrem@hotmail.com
Markedskoordinator Siw Volden marked@moelvhandelsstand.no
Kasserer Svein Tore Løkken svein-tore@mrb.as
Nestleder Lene  Jægersborg jaegersborg@hotmail.com
Styremedlem Karen Sissel Byfuglien karens.byfuglien@gmail.com
Styremedlem Dagfinn Dulsrud dagfinn@dulsrud.com
Styremedlem Trude Bergundhaugen bakerkristiansen@hotmail.no,
 Varamedlem  Mariann Martinsson  mariannma@hotmail.com
Moelvdagene  Siw Volden marked@moelvhandelsstand.no
Innlandsmarkedet  gls@ringsaker.kommune.no
Liv i sentrum/Julemarked  marked@moelvhandelsstand.no
Revisorer Jørgen Guldbrandsen
Frode Korsmo
Valgkomite Wenche Moen
Ester Engen
Paal Bergsodden
Gårdeierutvalg Kai Sønes
Svein Kåre Bakken
Bjørn Slotnæs
Finn Grønvold