Firma: Kiwi Moelv
Adresse: Storgata 116 2390 Moelv

Åpningstider:
Man. – onsd.: 0700-2300
Torsd.: 0700-2300
Fred.: 0700-2300
Lørd.: 0700-2300

Telefon:623 67977
e-post: kiwi.moelv@ngbutikk.net

Kjøp kjapt,trygt og billig.