Firma: Ringsaker kommunale servicesenter
Adresse: Åsmarkvegen 3, Moelv/ Brugt. 2, Brumunddal

Åpningstider: Man. – onsd.:
Torsd.
Fred.
Lørd.:

Telefon: 62 33 50 05
e-post: postmottak.servicesenteret@ringsaker.kommune.no
hjemmeside: www.ringsaker.kommune.no

Servicesenteret er ditt første møte med kommunen, enten du besøker oss, eller ved at du tar kontakt på telefon eller e-post. Våre kundebehandlere kan gi deg informasjon og veiledning både om kommunens tjenester og andre offentlige tjenester. Vi kan også hjelpe deg med å få avtale med en saksbehandler når det er behov for det.
• Skjenkebevilling for enkeltanledning, serveringsbevilling, parkeringslettelser for bevegelseshemmede, skoleskyss ved særlig farlig skoleveg og startlån og tilskudd fra Husbanken.

• Servicesenteret registrerer søknader om bostøtte fra Husbanken, gir informasjon til eiendomsmeglere ved eiendomsoverdragelser, har ansvar for utleie og booking i idrettshaller og kulturbygg og gir veiledning i byggesaker.

• Kommunale fakturaer kan betales gebyrfritt i servicesenteret i Brumunddal, enten kontant eller med bankkort.

• Alle kommunale skjema og andre skjema som finnes enten elektronisk eller på papir, kan fås ved henvendelse til oss.