Firma: Moelv RegnskapsByrå AS
Adresse: Storgata 111, 2390 Moelv

Telefon: 62 35 98 20
e-post: post@mrb.as
hjemmeside: www.mrb.no

Moelv RegnskapsByrå AS er en videreføring av tidligere Hedmark Regnskapsservice AS som ble stiftet i 1976.
Moelv RegnskapsByrå AS er et Autorisert Regnskapsførerselskap og vi holder til i moderne kontorlokaler i Storgt. 111 i Moelv.
Selskapet har målrettet satset på høy kvalitet og kompetanse, og vi er idag 9 ansatte på hel- og deltid med allsidig og bred bakgrunn og erfaring.